Mưa lũ gây ảnh hưởng hơn 1,4 triệu người ở Hồ Bắc, Trung Quốc

Mọi người ăn trưa tại một điểm trú ẩn tạm thời ở thị trấn Liễu Lâm, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Mọi người ăn trưa tại một điểm trú ẩn tạm thời ở thị trấn Liễu Lâm, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Mọi người ăn trưa tại một điểm trú ẩn tạm thời ở thị trấn Liễu Lâm, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top