Mưa lũ cả tháng gây sức ép lên "ngưỡng" của đập Tam Hiệp

Lên top