Mua đất, xây ngôi nhà đầu tiên trên mặt trăng có thể tiêu tốn 60 triệu USD

Ngôi nhà đầu tiên trên mặt trăng có thể có chi phí lên tới 60 triệu USD. Ảnh: Nghiên cứu của Money.co.uk.
Ngôi nhà đầu tiên trên mặt trăng có thể có chi phí lên tới 60 triệu USD. Ảnh: Nghiên cứu của Money.co.uk.
Ngôi nhà đầu tiên trên mặt trăng có thể có chi phí lên tới 60 triệu USD. Ảnh: Nghiên cứu của Money.co.uk.
Lên top