Mưa đá lớn chưa từng thấy, đường phố Mexico băng ngập trắng xóa

Lớp băng dày tới 2m trên đường phố Mexico sau trận mưa đá bất thường. Ảnh: AFP/Getty.
Lớp băng dày tới 2m trên đường phố Mexico sau trận mưa đá bất thường. Ảnh: AFP/Getty.
Lớp băng dày tới 2m trên đường phố Mexico sau trận mưa đá bất thường. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top