Mưa đá hình virus Corona ở Mexico

Người dân ở Mexico phát hiện hình dạng hạt mưa đá giống với virus Corona (SARS-CoV-2). Ảnh: Mirror
Người dân ở Mexico phát hiện hình dạng hạt mưa đá giống với virus Corona (SARS-CoV-2). Ảnh: Mirror
Người dân ở Mexico phát hiện hình dạng hạt mưa đá giống với virus Corona (SARS-CoV-2). Ảnh: Mirror
Lên top