Mùa bão từ vết đen Mặt trời đang bắt đầu

Bão mặt trời có thể tạo ra cực quang tuyệt đẹp trên Trái đất. Ảnh: Sai Shankar
Bão mặt trời có thể tạo ra cực quang tuyệt đẹp trên Trái đất. Ảnh: Sai Shankar
Bão mặt trời có thể tạo ra cực quang tuyệt đẹp trên Trái đất. Ảnh: Sai Shankar
Lên top