Mùa bão 2021 chính thức bắt đầu, dự báo số cơn bão cao hơn bình thường

Ảnh vệ tinh cơn bão Florence, đổ bộ vào bờ biển phía Đông Mỹ năm 2018, gây ra nhiều thiệt hại ở Carolina. Ảnh: NOAA
Ảnh vệ tinh cơn bão Florence, đổ bộ vào bờ biển phía Đông Mỹ năm 2018, gây ra nhiều thiệt hại ở Carolina. Ảnh: NOAA
Ảnh vệ tinh cơn bão Florence, đổ bộ vào bờ biển phía Đông Mỹ năm 2018, gây ra nhiều thiệt hại ở Carolina. Ảnh: NOAA
Lên top