Một vaccine COVID-19 đang bứt phá trong tiến trình thử nghiệm

Tình nguyện viên đang phun khử trùng tại một trường học ở Trung Quốc. Ảnh: BP.
Tình nguyện viên đang phun khử trùng tại một trường học ở Trung Quốc. Ảnh: BP.
Tình nguyện viên đang phun khử trùng tại một trường học ở Trung Quốc. Ảnh: BP.
Lên top