Một tháng trước hạn chót Brexit: Lựa chọn của Thủ tướng Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Getty.
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Getty.
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Getty.
Lên top