Một số vùng ở Nhật Bản nguy cơ quay lại tình trạng khẩn cấp COVID-19

Osaka, Tokyo cùng 8 tỉnh khác đã được đặt dưới tình trạng ''bán khẩn cấp'' để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Osaka, Tokyo cùng 8 tỉnh khác đã được đặt dưới tình trạng ''bán khẩn cấp'' để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Osaka, Tokyo cùng 8 tỉnh khác đã được đặt dưới tình trạng ''bán khẩn cấp'' để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top