Một số nước miễn phí kit xét nghiệm COVID-19 nhanh

Một bộ kit xét nghiệm COVID-19 nhanh được FDA phê duyệt ở Mỹ. Ảnh: FDA
Một bộ kit xét nghiệm COVID-19 nhanh được FDA phê duyệt ở Mỹ. Ảnh: FDA
Một bộ kit xét nghiệm COVID-19 nhanh được FDA phê duyệt ở Mỹ. Ảnh: FDA
Lên top