Một số người bất ngờ bị đuổi việc sau khi tham gia vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Một số người tham gia vào vụ hỗn loạn tại Điện Capitol Mỹ hôm 6.1 đã bị nơi làm việc nhận diện và sa thải. Ảnh: AFP
Một số người tham gia vào vụ hỗn loạn tại Điện Capitol Mỹ hôm 6.1 đã bị nơi làm việc nhận diện và sa thải. Ảnh: AFP
Một số người tham gia vào vụ hỗn loạn tại Điện Capitol Mỹ hôm 6.1 đã bị nơi làm việc nhận diện và sa thải. Ảnh: AFP
Lên top