Một quốc gia ở Thái Bình Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên

Một thị trấn thuộc Liên bang Micronesia, nơi vừa phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Wikipedia
Một thị trấn thuộc Liên bang Micronesia, nơi vừa phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Wikipedia
Một thị trấn thuộc Liên bang Micronesia, nơi vừa phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ảnh: Wikipedia
Lên top