Một quốc gia Châu Âu thắt chặt hạn chế do COVID-19 tăng đột biến

Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Erasme ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP
Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Erasme ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP
Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Erasme ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP
Lên top