Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Lên top