Một loạt Boeing 777 "đắp chiếu" sau sự cố "động cơ cháy rơi lả tả"

Động cơ máy bay Boeing 777 bốc cháy, rơi mảnh vỡ xuống khu dân cư. Ảnh: Twitter/Cảnh sát Broomfield
Động cơ máy bay Boeing 777 bốc cháy, rơi mảnh vỡ xuống khu dân cư. Ảnh: Twitter/Cảnh sát Broomfield
Động cơ máy bay Boeing 777 bốc cháy, rơi mảnh vỡ xuống khu dân cư. Ảnh: Twitter/Cảnh sát Broomfield
Lên top