Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một đêm tranh luận không tốt với Donald Trump