Một cảnh sát tưởng đã chết trong sóng thần năm 2004 vẫn còn sống

Cảnh sát Abrip Asep trước lúc mất tích trong sóng thần năm 2004 và hơn 16 năm sau. Ảnh: Polsubsektor Blang Bintang
Cảnh sát Abrip Asep trước lúc mất tích trong sóng thần năm 2004 và hơn 16 năm sau. Ảnh: Polsubsektor Blang Bintang
Cảnh sát Abrip Asep trước lúc mất tích trong sóng thần năm 2004 và hơn 16 năm sau. Ảnh: Polsubsektor Blang Bintang
Lên top