Một cảnh sát mắc COVID-19 sau khi làm nhiệm vụ ở lễ rước đuốc Olympic Tokyo

Biểu tượng vòng tròn Olympic bên ngoài bảo tàng Olympic ở Tokyo. Ảnh: AFP
Biểu tượng vòng tròn Olympic bên ngoài bảo tàng Olympic ở Tokyo. Ảnh: AFP
Biểu tượng vòng tròn Olympic bên ngoài bảo tàng Olympic ở Tokyo. Ảnh: AFP
Lên top