Một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhiễm COVID-19

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top