Một bang ở Đức áp quy định mới về việc... ăn kem trong dịch COVID-19

Lên top