Mông Cổ: Bão cát và bão tuyết mạnh ảnh hưởng toàn lãnh thổ

Lên top