Mối nguy khó lường khi phi hành gia thực hiện sứ mệnh không gian

Các phi hành gia trên ISS chụp ảnh ngày 4.10.2021. Ảnh: NASA
Các phi hành gia trên ISS chụp ảnh ngày 4.10.2021. Ảnh: NASA
Các phi hành gia trên ISS chụp ảnh ngày 4.10.2021. Ảnh: NASA
Lên top