Mối nguy của việc lạm dụng kháng sinh trong đại dịch COVID-19

Lạm dụng kháng sinh trong đại dịch COVID-19 gây ra vi khuẩn kháng thuốc. Ảnh: AFP
Lạm dụng kháng sinh trong đại dịch COVID-19 gây ra vi khuẩn kháng thuốc. Ảnh: AFP
Lạm dụng kháng sinh trong đại dịch COVID-19 gây ra vi khuẩn kháng thuốc. Ảnh: AFP
Lên top