Mỏi mắt tìm tàu vũ trụ NASA trong ảnh trực thăng sao Hỏa chụp từ độ cao 5m

Trực thăng sao Hỏa chụp ảnh tàu vũ trụ Perseverance của NASA từ độ cao 5m. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa chụp ảnh tàu vũ trụ Perseverance của NASA từ độ cao 5m. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa chụp ảnh tàu vũ trụ Perseverance của NASA từ độ cao 5m. Ảnh: NASA.
Lên top