Mối liên hệ kỳ lạ giữa miệng núi lửa trên Trái đất và sao Hỏa

Miệng núi lửa Nördlinger Ries ở Đức có mối liên hệ với miệng núi lửa trên sao Hỏa. Ảnh: Wiki
Miệng núi lửa Nördlinger Ries ở Đức có mối liên hệ với miệng núi lửa trên sao Hỏa. Ảnh: Wiki
Miệng núi lửa Nördlinger Ries ở Đức có mối liên hệ với miệng núi lửa trên sao Hỏa. Ảnh: Wiki
Lên top