Mối đe dọa ngày càng tăng từ vệ tinh Starlink của SpaceX

Vệ tinh Starlink của SpaceX trên quỹ đạo. Ảnh: SpaceX
Vệ tinh Starlink của SpaceX trên quỹ đạo. Ảnh: SpaceX
Vệ tinh Starlink của SpaceX trên quỹ đạo. Ảnh: SpaceX
Lên top