Mối đe dọa không ngờ khi định cư trên sao Hỏa

Một hố va chạm trên sao Hỏa hình thành trong vòng 5 năm qua. Ảnh: NASA
Một hố va chạm trên sao Hỏa hình thành trong vòng 5 năm qua. Ảnh: NASA
Một hố va chạm trên sao Hỏa hình thành trong vòng 5 năm qua. Ảnh: NASA
Lên top