Moderna xác định chất lạ trong vaccine ở Nhật Bản và công bố cách xử lý

Vaccine Moderna ở Nhật Bản nhiễm tạp chất sẽ được thu hồi. Ảnh: AFP
Vaccine Moderna ở Nhật Bản nhiễm tạp chất sẽ được thu hồi. Ảnh: AFP
Vaccine Moderna ở Nhật Bản nhiễm tạp chất sẽ được thu hồi. Ảnh: AFP
Lên top