Moderna phát triển vaccine tăng cường cho biến thể COVID-19 mới

Moderna đang phát triển mũi tăng cường cho biến thể mới. Ảnh: AFP.
Moderna đang phát triển mũi tăng cường cho biến thể mới. Ảnh: AFP.
Moderna đang phát triển mũi tăng cường cho biến thể mới. Ảnh: AFP.
Lên top