Moderna hoàn tất quy trình nộp hồ sơ xin cấp phép đầy đủ vaccine

Hãng dược phẩm Moderna đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ xin cấp phép đầy đủ vaccine COVID-19 lên FDA Mỹ. Ảnh: AFP
Hãng dược phẩm Moderna đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ xin cấp phép đầy đủ vaccine COVID-19 lên FDA Mỹ. Ảnh: AFP
Hãng dược phẩm Moderna đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ xin cấp phép đầy đủ vaccine COVID-19 lên FDA Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top