Moderna cung cấp tới 125 triệu liều vaccine toàn cầu trong quý I/2021

Hãng Moderna sẽ cung cấp tới 125 triệu liều vaccine COVID-19 toàn cầu trong quý I năm 2021 Ảnh: AFP
Hãng Moderna sẽ cung cấp tới 125 triệu liều vaccine COVID-19 toàn cầu trong quý I năm 2021 Ảnh: AFP
Hãng Moderna sẽ cung cấp tới 125 triệu liều vaccine COVID-19 toàn cầu trong quý I năm 2021 Ảnh: AFP
Lên top