Moderna công bố thời gian miễn dịch sau tiêm vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 của Moderna duy trì khả năng miễn dịch trong ít nhất một năm sau tiêm. Ảnh AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna duy trì khả năng miễn dịch trong ít nhất một năm sau tiêm. Ảnh AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna duy trì khả năng miễn dịch trong ít nhất một năm sau tiêm. Ảnh AFP
Lên top