Moderna công bố dữ liệu mới nhất về thời gian bảo vệ của vaccine

Một người đàn ông tiêm chủng vaccine COVID-19 của Moderna tại trung tâm tiêm chủng tạm thời ở Berlin, Đức, ngày 15.9. Ảnh: AFP
Một người đàn ông tiêm chủng vaccine COVID-19 của Moderna tại trung tâm tiêm chủng tạm thời ở Berlin, Đức, ngày 15.9. Ảnh: AFP
Một người đàn ông tiêm chủng vaccine COVID-19 của Moderna tại trung tâm tiêm chủng tạm thời ở Berlin, Đức, ngày 15.9. Ảnh: AFP
Lên top