Moderna chế vaccine kết hợp ngừa cúm và COVID-19

Moderna đang phát triển vaccine kết hợp ngừa cúm và COVID-19. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Moderna đang phát triển vaccine kết hợp ngừa cúm và COVID-19. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Moderna đang phát triển vaccine kết hợp ngừa cúm và COVID-19. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Lên top