''Mổ xẻ'' vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Vaccine của AstraZeneca, hợp tác phát triển cùng Đại học Oxford, là một trong những loại vaccine COVID-19 hàng đầu hiện nay trên thế giới. Ảnh: AFP
Vaccine của AstraZeneca, hợp tác phát triển cùng Đại học Oxford, là một trong những loại vaccine COVID-19 hàng đầu hiện nay trên thế giới. Ảnh: AFP
Vaccine của AstraZeneca, hợp tác phát triển cùng Đại học Oxford, là một trong những loại vaccine COVID-19 hàng đầu hiện nay trên thế giới. Ảnh: AFP
Lên top