Mô phỏng tiên tiến nhất về sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa

Mô phỏng sao Hỏa ở Makhtesh Ramon, Israel. Ảnh: Tomer Appelbaum
Mô phỏng sao Hỏa ở Makhtesh Ramon, Israel. Ảnh: Tomer Appelbaum
Mô phỏng sao Hỏa ở Makhtesh Ramon, Israel. Ảnh: Tomer Appelbaum
Lên top