Mô phỏng 3D độ phân giải cao nhất về sự hình thành các ngôi sao

Ảnh chụp từ mô phỏng STARFORGE đầy đủ đầu tiên. Ảnh: Đại học Northwestern
Ảnh chụp từ mô phỏng STARFORGE đầy đủ đầu tiên. Ảnh: Đại học Northwestern
Ảnh chụp từ mô phỏng STARFORGE đầy đủ đầu tiên. Ảnh: Đại học Northwestern
Lên top