Mờ nhạt triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung nối lại vào ngày 10-11.10. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung nối lại vào ngày 10-11.10. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung nối lại vào ngày 10-11.10. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Lên top