Mộ cổ 4.000 năm nắm giữ manh mối về nghi lễ chôn cất thời tiền sử

Lăng mộ cổ hình nêm thời kỳ đồ đá ở Ireland. Ảnh AFP
Lăng mộ cổ hình nêm thời kỳ đồ đá ở Ireland. Ảnh AFP
Lăng mộ cổ hình nêm thời kỳ đồ đá ở Ireland. Ảnh AFP
Lên top