Minh bạch và hiệu quả, Việt Nam đang làm tốt trong dịch COVID-19

Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành AmCham tại Hà Nội.
Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành AmCham tại Hà Nội.
Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành AmCham tại Hà Nội.
Lên top