MiG-31 Nga chặn trinh sát cơ Mỹ trên Thái Bình Dương

Tiêm kích MiG-31 của Nga chặn trinh sát cơ RC-135 (ảnh) của Mỹ hôm 10.4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tiêm kích MiG-31 của Nga chặn trinh sát cơ RC-135 (ảnh) của Mỹ hôm 10.4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tiêm kích MiG-31 của Nga chặn trinh sát cơ RC-135 (ảnh) của Mỹ hôm 10.4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top