Miền trung Trung Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt

Mưa lớn và lũ lụt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến một số thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: Hubei Media Group
Mưa lớn và lũ lụt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến một số thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: Hubei Media Group
Mưa lớn và lũ lụt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến một số thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: Hubei Media Group
Lên top