Miền Tây nước Mỹ nắng nóng kỷ lục, cảnh báo cháy rừng nghiêm trọng

Miền Tây nước Mỹ đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, nguy cơ gây ra cháy rừng nguy hiểm. Ảnh: AFP
Miền Tây nước Mỹ đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, nguy cơ gây ra cháy rừng nguy hiểm. Ảnh: AFP
Miền Tây nước Mỹ đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, nguy cơ gây ra cháy rừng nguy hiểm. Ảnh: AFP
Lên top