Miền nam Trung Quốc dồn dập bão chồng bão

Cơn bão số 16 trong năm 2020 đang hướng vào đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: NASA
Cơn bão số 16 trong năm 2020 đang hướng vào đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: NASA
Cơn bão số 16 trong năm 2020 đang hướng vào đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: NASA
Lên top