Microsoft tiết lộ hạn chót đàm phán mua TikTok ở Mỹ

Microsoft thông tin về việc mua lại TikTok tại Mỹ. Ảnh: AFP.
Microsoft thông tin về việc mua lại TikTok tại Mỹ. Ảnh: AFP.
Microsoft thông tin về việc mua lại TikTok tại Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top