MH370: Những người chọn quên đi thảm kịch để sống tiếp

Một phụ nữ sơn mặt sự kiện tưởng niệm chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines, ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ sơn mặt sự kiện tưởng niệm chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines, ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ sơn mặt sự kiện tưởng niệm chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines, ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP.
Lên top