MH370: Kỹ sư hàng không tuyên bố xác định vị trí ở Philippines

Tìm kiếm MH370 hồi năm 2014. Ảnh: AP
Tìm kiếm MH370 hồi năm 2014. Ảnh: AP
Tìm kiếm MH370 hồi năm 2014. Ảnh: AP
Lên top