MH370 có thể được tìm thấy nhờ điều bất ngờ này

Nhân viên kỹ thuật tìm kiếm hộp đen của AF447. Ảnh: Getty Images
Nhân viên kỹ thuật tìm kiếm hộp đen của AF447. Ảnh: Getty Images
Nhân viên kỹ thuật tìm kiếm hộp đen của AF447. Ảnh: Getty Images
Lên top