MH370 chưa tìm thấy vì máy bay gần như vẫn nguyên vẹn dưới đáy biển?

Tiến sĩ toán học Mỹ cho rằng MH370 gần như vẫn nguyên vẹn dưới đáy Ấn Độ Dương. Ảnh: Getty
Tiến sĩ toán học Mỹ cho rằng MH370 gần như vẫn nguyên vẹn dưới đáy Ấn Độ Dương. Ảnh: Getty
Tiến sĩ toán học Mỹ cho rằng MH370 gần như vẫn nguyên vẹn dưới đáy Ấn Độ Dương. Ảnh: Getty
Lên top